Skip to main content

Persoonlijk. Servicegericht. Professioneel.

Zoek in mijn dorp

KDV algemeen

Op onze kinderdagverblijven (KDV) is opvang mogelijk vanaf 0 jaar tot aan het begin van de basisschool.

Locaties

‘t Kienderbènkske heeft 3 kinderdagverblijven (KDV) binnen de gemeente Bergen. De KDV’s zijn gevestigd in Afferden, Siebengewald en Well. Voor een berekening van de kosten zie de betreffende locatie.

Aanmelden

Aanmelden kan gemakkelijk door op de link te klikken op de homepagina.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per kind (eenmalige kosten per kind). Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen we jullie een ontvangstbevestiging. Vervolgens nodigt de pedagogisch medewerker jullie ongeveer 2 weken voorafgaand aan de plaatsingsdatum uit voor een intakegesprek en een rondleiding.

OKI algemeen

Vroeger werd dit ook wel de peuterspeelzaal of creche genoemd. Tegenwoordig gebruiken we de term ontwikkelingsgerichte kinderopvang afgekort OKI. Op onze OKI’s worden de kinderen door middel van het ontwikkelingsgericht werken voorbereid op de basisschool. Bij de OKI’s kan een keuze worden gemaakt uit:
  • Combinatie van 2 dagdelen (combinaties zijn vooraf bepaald)
  • Afname extra dagde(e)l(en)
  • Verlengde opvang tot 12:00 uur (OKI Well) of een combinatie met KDV
Opvang op de OKI is mogelijk vanaf 2 jaar tot en met de start op de basisschool. Het is raadzaam om de kinderen tijdig (rond de 1e verjaardag) in te schrijven voor de OKI in verband met de plaatsing.

Locaties

‘t Kienderbènkske heeft 5 ontwikkelingsgerichte kinderopvanglocaties (OKI) binnen de gemeente Bergen. De OKI’s zijn gevestigd in Afferden, Nieuw-Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi. Voor een berekening van de kosten zie de betreffende locatie.

Aanmelden

Aanmelden kan gemakkelijk door op de link te klikken op de homepagina.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per kind (eenmalige kosten per kind). Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen we jullie een ontvangstbevestiging. Vervolgens nodigt de pedagogisch medewerker jullie ongeveer 2 weken voorafgaand aan de plaatsingsdatum uit voor een intakegesprek en een rondleiding.

BSO algemeen

De buitenschoolse opvang (BSO) sluit aan op de tijden van de basisschool. Bij de BSO kan een keuze worden gemaakt uit:
  • Voorschoolse opvang (VSO)
  • Na schoolse opvang (NSO)
  • Vakantieopvang
  • Flexibele opvang
Opvang op de BSO is mogelijk vanaf het moment dat de kinderen aan de basisschool beginnen tot het einde van de basisschool.

Locaties

‘t Kienderbènkske heeft 4 buitenschoolse opvang (BSO) locaties binnen de gemeente Bergen. De BSO’s zijn gevestigd in Afferden, Siebengewald, Well en Wellerlooi. Voor een berekening van de kosten zie de betreffende locatie.

Aanmelden

Aanmelden kan gemakkelijk door op de link te klikken op de homepagina.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per kind (eenmalige kosten per kind). Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen we jullie een ontvangstbevestiging. Vervolgens nodigt de pedagogisch medewerker jullie ongeveer 2 weken voorafgaand aan de plaatsingsdatum uit voor een intakegesprek en een rondleiding.